کارگردان :كلیو گوردون

بازیگران : چون پیتر مولن، دانیل برول، لوییس توسار و ساموئل ادلمان

ساخت : استرالیا ۲۰۰۶

داستان

پسر جوانی به نام بوریس در یكی از بنادر آفریقایی مورد تعقیب پلیس قرار می گیرد. او كه در صدد است به

هر نحو ممكن بگریزد، خود را در یك كشتی باربری پنهان می كند. كشتی راهی كشورهای اروپایی است و

سرنشینان آن اعضای یك باند قاچاق حیوانات و كالاهای گرانقیمت هستند.پس از مدتی پنهان ماندن سرانجام

حضور جوان در كشتی لو می رود و او به چنگال قاچاقچیان می افتد.كاپیتان كشتی به بوریس ترحم می كند و

كاری در آشپزخانه به او می دهد . پس از مدتی بوریس متوجه می شود كه در انبار كشتی دو آفریقایی پنهان

شده اند. او مخفیانه برای آنها غذا می برد ولی به محض اینكه كاركنان كشتی متوجه می شوند ، یكی از آنها

را یافته اند به دریا می اندازند. آفریقایی دوم نیز مدتی به كمك بوریس پنهان می شود ولی او نیز به دام

كاركنان كشتی افتاده و به دریا انداخته می شود. بوریس كه طاقت چنین جنایتی را ندارد برای نجات آفریقایی

خود را به دریا می اندازد. كاپیتان برای بوریس تیوپ نجات می اندازد. آفریقایی نجات می یابد ولی بوریس

غرق می شود.

 كاپیتان از شدت تاثر ، همه پرنده های قاچاق را آزاد و كارمنان كشتی را مرخص می كند.

عکس های از فیلم