نام قسمت های موجود در مجموعه انیمیشن دانشمندان بزرگ: 


: ابوالوفاء بوزجانی قرن 3 هـ.ش.
: ابن مقفع قرن 1 هـ.ش.
: بنو موسی پسران موسی قرن 2 هـ.ش.
:حسن ابن هیثم قرن 4 هـ.ش.
: ابوالفضل بیهقی قرن 4 و 5 هـ.ش.
: نصرالله منشی قرن 6 هـ.ش.
: صفی الدین ارموی قرن 7 هـ.ش.
: قطب الدین شیرازی قرن 7 هـ.ش.
: ابن بطوطه قرن 8 هـ.ش.
: غیاث الدین جمشید کاشانی قرن 8 .
: پروفسور محمود حسابی قرن 14
: پروفسور محسن هشترودی قرن 14
: ابوریحانی بیرونی قرن 4 هـ.ش.
: محمد خوارزمی قرن 2 هـ.ش.
: بوعلی سینا قرن 4 هـ.ش.
: خواجه نصیرالدین طوسی قرون 6 و 7
: ابونصر فارابی قرن 3 هـ.ش.
: عمربن خیام نیشابوری قرون 4 و 5
: محمدبن زکریای رازی قرن 3 هـ.ش.
: جابربن حیان قرون 1 و 2 هـ.ش.
: علی اکبر دهخدا قرون 13 و 14
: دکتر محمد معین قرن 14 هـ.ش.
: ابوالفضل جرجانی قرن 5 هـ.ش.
: یاقوت حموی قرن 6 هـ.ش.
: منصور خازنی قرون 4 و 5 .

خرید مجموعه انیمیشن دانشمندان بزرگ

نام قسمت های موجود در مجموعه انیمیشن دانشمندان بزرگ:
: ابوالوفاء بوزجانی قرن 3 هـ.ش.
: ابن مقفع قرن 1 هـ.ش.
: بنو موسی پسران موسی قرن 2 هـ.ش.
:حسن ابن هیثم قرن 4 هـ.ش.
: ابوالفضل بیهقی قرن 4 و 5 هـ.ش.
: نصرالله منشی قرن 6 هـ.ش.
: صفی الدین ارموی قرن 7 هـ.ش.
: قطب الدین شیرازی قرن 7 هـ.ش.
: ابن بطوطه قرن 8 هـ.ش.
: غیاث الدین جمشید کاشانی قرن 8 .
: پروفسور محمود حسابی قرن 14
: پروفسور محسن هشترودی قرن 14
: ابوریحانی بیرونی قرن 4 هـ.ش.
: محمد خوارزمی قرن 2 هـ.ش.
: بوعلی سینا قرن 4 هـ.ش.
: خواجه نصیرالدین طوسی قرون 6 و 7
: ابونصر فارابی قرن 3 هـ.ش.
: عمربن خیام نیشابوری قرون 4 و 5
: محمدبن زکریای رازی قرن 3 هـ.ش.
: جابربن حیان قرون 1 و 2 هـ.ش.
: علی اکبر دهخدا قرون 13 و 14
: دکتر محمد معین قرن 14 هـ.ش.
: ابوالفضل جرجانی قرن 5 هـ.ش.
: یاقوت حموی قرن 6 هـ.ش.
: منصور خازنی قرون 4 و 5 .
: عبدالرحمن صوفی رازی قرون 3 و 4 هـ.ش.
: (ابوالحسن بن ابراهیم) اقلیدسی قرون 3 و 4 هـ.ش.
: ابن بیطار مالقی قرون 5 و 6
: محمد بن عیسی دمیری قرون 7 و 8 .
: ابن خردادبه قرن 2 هـ.ش. 


فرخ یكدانه ـ نویسنده و كارگردان مجموعه انیمیشن «دانشمندان بزرگ» ـ گفت: در این مجموعه سعی شده با استفاده از تلفیق الگوهای نقاشی كودكان، نگارگری ایرانی، مضامین طنزآمیز و نغمه های ایرانی، ارتباط مؤثر و نزدیكی با مخاطب كودك و نوجوان برقرار شود.

تولید مجموعه انیمیشن «دانشمندان بزرگ» كه به تازگی مرحله پیش از تولید آن در مؤسسه فرهنگی حور به پایان رسیده، از ابتدای شهریور ماه سال جاری آغاز شده است.

هدف این مجموعه آشنایی بیشتر كودكان ایرانی با مفاخر علمی و فرهنگی گذشته این مرز و بوم است كه به گفته ی سازندگان آن علیرغم تاثیر به سزایی كه برگستره علم و اندیشه ایران و جهان داشته اند، كمتر مورد توجه قرار گرفته و یا تنها در حوزه های تخصصی شناخته شده اند.

«دانشمندان بزرگ» به صورت تلفیقی از كاراكترهای سه بعدی كامپیوتری و تصویرسازی دوبعدی تولید و در فاز اول در قالب ۱۳ قسمت ۱۰ دقیقه یی ارائه خواهد شد.

مدیریت تولید این مجموعه را رضا تقدسی برعهده دارد و راشین خیریه به عنوان تصویرساز و طراح كاراكتر، ایمان خانچی در سمت مشاور فنی جانبخشی رایانه ای، سپهر جعفری به عنوان مشاور فنی لی اوت و نورپردازی رایانه ای، عماد خلیلی طاری، مجید نجفی و صدراله خزلی در سمت انیماتور و مدل ساز و حامد سادات كیایی به عنوان آهنگساز در این پروژه همكاری خواهند داشت