( جمشید مشایخی ) ، مشهور به کمال الملک ، به سمت نقاش باشی دربار ناصر الدین شاه قاجار ( عزت ا...انتظامی ) پذیرفته می شود. او پس از چند صباحی لقب کمال الملک می گیرد. در دربار ناصرالدین شاه جواهرات سلطنتی توسط کامران میرزا ( پرویز پور حسینی ) ربوده می شوند. کمال المک به اتهام دزدی جواهرات مورد اهانت و بازجویی قرار می گیرد ، اما سرانجام توسط اتابک اعظم ( محمد علی کشاورز ) از اتهام مبرا می شود.
پس از ترور شاه و تاج گذاری مظفر الدین شاه ( علی نصیریان ) ، کمال المک برای تکمیل هنرش به اروپا می رود و در بازگشت به مشروطه خواهان می پیوندد. کمال المک بعد از امضای فرمان مشروطیت و مرگ مظفرالدین شاه از دربار فاصله می گیرد و سال ها بعد پیشنهاد رضا شاه ( داود رشیدی ) را برای همکاری رد می کند. او در سن کهولت تبعید می شود و به مرگ طبیعی در می گذرد.
 خرید فیلم سینمایی کمال الملک (1362) کیفیت عالی

کارگردان : علی حاتمی
فیلمنامه نویس : علی حاتمی
مدیر فیلمبرداری : مهرداد افخمی
تدوین : روح ا... امامی ، موسی افشار.
موسیقی : فرهاد فخرالدینی.
چهره پرداز : جلال معیریان
تهیه کننده : حسین غفوری
بازیگران : جمشید مشایخی ، عزت ا...انتظامی ، علی نصیریان ، محمدعلی کشاورز ، داود رشیدی ، پرویز پور حسینی و ...